Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti ile Rheinland-DİTİB Pfalz Eyalet Birliği arasındaki sözleşme: Doğru istikamete giden ilk adım

Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği, bugün Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti ile imzalanan hedef sözleşmesini Rheinland-Pfalz Eyaleti’ndeki Müslüman varlığını ve Müslümanların eşitliğini güçlendirmekte olan doğru istikamete giden ilk adım olarak memnuniyetle karşılamaktadır.

18 ay sürecek olan bu sözleşmenin hedefi, Federal Almanya Anayasa’nın 7. Maddesi’nin 3. Bendi’ne ve Rheinland-Pfalz Eyalet Anayasası’nın 34. Maddesi’ne göre DİTİB’in dini cemaat statüsünün tanınmasıdır. Bu hedefin hayata geçirilmesi için iki taraf da gerekli tüm şartları ortak gayretle yerine getireceklerini kararlaştırmışlardır. Bu anlaşma ile öğrencilerin anayasal hakları tüm eyaleti kapsayacak şekilde inanca dayalı bir İslam din dersi verilmesini sağlamakla kalmayacaktır. Bilakis bu anlaşmayla Müslüman öğrenciler böylelikle Hırisitiyan ve Musevi öğrenciler gibi bütün derslerde aynı hak ve imkanlara sahip olacaklardır.

Sözleşme süresince eyalet hükümeti ile yapılacak ortak görüşmelerde bütün eyalet çapında İslam din derslerinin yaygınlaştırılmasının ve yüksek öğretimde İslam ilahiyatının kurulması için gerekli altyapıları hazırlanacak ve Rheinland-Pfalz eyaletinde Müslümanların kamusal hayata katılımları güçlendirilecektir. Eyalet hükümetinin bunun için şimdiden uyguladığı değişik formatları daha da güçlü bir şekilde geliştirmesi gerekmektedir. Bunun haricinde DİTİB Eyalet Birliği son aylarda yaşananlardan dolayı sadece Müslümanlara yönelik olmasa da ilk etapta Müslümanları hedef alan sağ teröre ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığa karşı eyalet hükumetinin daha güçlü bir şekilde harekete geçmesini talep etmektedir. Ayrıca Rheinland-Pfalz eyaletinde Müslümanların yaşamasının normalleşmesi ve sıradanlaşması için katkıda bulunmasını istemektedir. Müslümanlar Rheinland-Pfalz eyaletinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve buraya aittirler. Bu realitenin bilincinde olarak Müslümanların toplumsal ve kurumsal aidiyetleri güçlendirilmelidir. Bu hedef sözleşmesi ile görüşmelerde yaşanan son yıllardaki durgunluk sonlandırılmakta ve aktif bir adım atılarak bu hedefler için önemli bir katkı sunulmaktadır. Bu yolda cesur bir şekilde devam edilmeli ve ortak geleceğimiz aktif bir şekilde biçimlendirilmelidir.

Sonraki adım olarak DİTİB Eyalet Birliği’nin dini cemaat statüsünün tanınması ve bundan sonra da kamu tüzel kişiliğinin tanınması, DİTİB açısından İslam’ın ve Müslümanlar’ın buraya aidiyeti ve burada diğer kurumlarla eşit haklara sahip olması için vazgeçilmez çabalardır. Müslümanların ve Müslüman olmayanların Rheinland-Pfalz eyaletinde toplumsal kaynaşmalarını temin etmek görevlerlerimiz arasında yer almaktadır.

DİTİB Eyalet Birliği bu doğrultuda bu sürecin başarılı olması için sorumluluğunu yerine getirecek ve katkılarını verecektir. Bu bağlamda DİTİB Eyalet Birliği, şimdiye kadar gerek Rheinland-Pfalz eyaletinde gerekse diğer eyaletlerde DİTİB hakkında hazırlanan bütün bilirkişi raporlarına göre DİTİB’in dini cemaat olma iddiasının  kabul edilmiş olduğunu tekraren ifade etmektedir. Bununla birlikte hiçbir bilirkişi raporunda siyasetin veya Türk devletinin bir etkisinin


Her ne kadar hukuki olarak zarureti olmasa bile DİTİB Eyalet Birliği en son hazırlanan raporlardaki önerileri dikkate alarak son kuşkuları da ortadan kaldırma amacıyla bazı düzenlemeler yapacaktır. DİTİB bu şekilde iyi niyetini ortaya koymaktadır.

DİTİB Eyalet Birliği’nin yapısal olarak güçlenmesi için sözleşme kapsamında zikredilen adımlar ve tedbirler ile Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği’nin bağımsızlığının güçlendirilmesi gibi konular, DİTİB Eyalet Birliği tarafından yakın zamanda atılacak adımlardan sadece bazılarıdır. Bunun yanında Katolik ve Protestan Kiliseleri’nden sonra en büyük dini cemaat olarak DİTİB Eyalet Birliği 51 camisi, gençlik, kadın ve veli dernekleriyle ve topluma yönelik şeffaf ve yapıcı katkılarıyla Müslümanların diğer paydaşlarla eşit haklara sahip olmaları için aktif bir şekilde çalışmalarına devam edecektir.

 

Mainz, 01 Nisan 2020

Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği Yönetim Kurulu